/EN+CZ/ Kristina Dam Studio

19.02.2019

Kristina Dam Studio is a brand that quickly found its position in the interior design world. The talented designer, who graduated from the Danish Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen, often lets her love for architecture and minimalistic lines enter her designs.

At the beginning there was a limited collection of illustrations, which started to appear in journals, shops as well as homes. The fondness for structures of architectural importance, such as Le Corbusier's modernist Vila Savoye, Centre Georges Pompidu or the Barcelona Pavilion, is strikingly apparent in these art prints. The famous School of Bauhaus somehow also served as an inspiration for small furniture and decorations, such as the Sculptural chair, Bauhaus trolley or Relief mask.

The studio's main philosophy is to accent the use of natural materials, Nordic minimalism and a sculptural approach to designs. Smooth sanded oak surfaces and leather parts are left in their natural raw forms. All products are made in Europe and materials are obtained locally. 

It is no coincidence that the studio's products fuse the Scandinavian minimalism and German Bauhaus precision, but also add a little of the Japanese sophistication. Geographically there is quite a great distance between Japan and Scandinavia but they share the same principles. Where the Nordic minimalism can be quite sterile, the Japanese elegance and full natural colours can help add a little grace.

The characteristic sculptures not only bring an artistic value but also often serve as practical accessories. Good examples here are the lamps and mirrors, which might remind of works of art rather than functional objects. However, even Kristina Dam pure decorative items are not perceived as knickknacks which are supposed to fill the empty space on your shelves. They will deliver a sense of sophistication, refinement and style, just like it can be seen in art collectors' beautiful homes.

Kristina Dam Studio is on a mission to link artistic values with the aspect of everyday life in terms of furnishings, posters or sculptural objects. Some of these unique pieces adorn my home and create a fragile balance with the rest of the furniture and décor.


Kristina Dam Studio

Kristina Dam je značka, která si velmi rychle získala své místo na trhu s designovými doplňky a drobným nábytkem. Talentovaná návrhářka, která vystudovala Dánskou královskou akademii výtvarných umění a architektury v hlavním městě Kodani, často ve svých návrzích odráží svou lásku právě k architektuře a minimalistickým liniím.

Na počátku byla kolekce limitovaných ilustrací, které si velmi brzy našly cestu nejen do odborných časopisů, ale také obchodů a domovů. Na těchto uměleckých plakátech je patrná záliba právě v architektonicky významných budovách, jako je funkcionalistická Vila Savoye, Centre Georges Pompidu nebo Barcelona Pavilion. Inspirace školou Bauhaus je zřejmá i na drobném nábytku a dekoracích, kde příkladem může být židle Sculptural chair, servírovací stolek Bauhaus nebo reliéfní maska na zeď.

Hlavní filozofie studia je důraz na propojení přírodních materiálů, severského minimalismu a sochařského přístupu k navrhování. Do hladka osmirkované dubové povrchy a kůže jsou ponechány ve své surové podobě. Všechny výrobky procházejí výrobou v Evropě a materiály pocházejí od lokálních zpracovatelů.

Není náhodou, že výsledkem práce studia jsou kousky, které v sobě spojují nejen skandinávský minimalismus a německou bauhausovou přesnost grafických linií, ale také japonskou rafinovanost. Japonsko a Skandinávie jsou sice od sebe geograficky poměrně vzdálené, zakládají se ale na podobných principech. Tam, kde je severský minimalismus až příliš sterilní, může japonská elegance a plnost přírodních odstínů dodat potřebný šmrnc.

Charakteristické skulptury přidají do interiéru uměleckou hodnotu a mnohdy zároveň mají praktickou funkci. Takovým případem mohou být světla a zrcadla, která na první pohled připomínají spíše umělecký předmět než funkční objekt. Ať už ale jde čistě o dekorace, ty tu nejsou vnímány jako lapače prachu, které mají za úkol vyplnit prázdné místo na komodě. Interiéru dodají promyšlenou ladnost a švih, které jsou často k vidění u sběratelů umění.

Kristina Dam Studio se tak vydává na misi propojit umělecké kvality s každodenním životem v podobě nábytku, plakátů a sochařských předmětů. Některé z těchto unikátních kusů se dostaly i do mého interiéru, kde na sebe přitahují pozornost a zároveň vytvářejí křehkou vyváženost se zbytkem nábytku a dekoru.

The following photographs courtesy of Kristina Dam Studio.