/EN+CZ/ From Småland with Love / S láskou ze Smålandu

09.10.2019

Recently I have had the opportunity to lay my hands on beautiful products from a Swedish design studio SSM, i.e. Smålands Skinnmanufaktur. A rather small but no less intriguing studio, which also has their own manufacture, is undoubtedly known to interior designers. Or it should be. The minimalistic design and natural materials on uncommon products are a treat for the eye and they carry a practical function as well. All products are hand-made in Sweden with a sustainable philosophy in their DNA. Through a graceful and beautiful process of aging of the products they are meant to be present in your home for life. The simplistic aesthetics ensures its timeless value and the high quality of materials only reinforces that.

Nedávno jsem měla možnost doslova osahat si krásné produkty švédského studia SSM, nebo-li Smålands Skinnmanufaktur. Poměrně malé, ale možná o to zajímavější studio, které má i vlastní výrobu, je bezpochyb známé mezi interiérovými návrháři. Nebo by alespoň mělo být. Minimalistický design a přírodní materiály na neobvyklých návrzích jsou potěchou pro oko a zároveň disponují praktickým využitím. Všechny výrobky jsou ručně vyráběné ve Švédsku a jejich DNA nese filozofii udržitelnosti. Měly by se totiž stát součástí vašeho domova na celý váš život. Elegantní proces stárnutí použitých materiálů tomu vůbec nebrání, ba naopak. Jsou zkrátka velmi nadčasové.

Design in the context of life / Design v kontextu života

The designer, Hillevi Magnell, puts emphasis on all the products being in the context of living. That is why you will see them used in real interiors rather than in a product photo on a white background on the brand's official Instagram. Homes whose owners share the same aesthetic beliefs play a vital role in a life of the design studio. It is no coincidence that such homes have the same aspects when it comes to colours, textures and materials intertwining through them.

Návrhářka, Hillevi Magnell, klade důraz na to, aby všechny produkty fungovaly v kontextu reálného života. Z tohoto důvodu na oficiálním Instagramu značky uvidíte fotografie z opravdových domovů - žádné studiové fotografie na bílém pozadí. Domovy, jejichž majitelé sdílejí stejný nebo podobný smysl pro estetiku, hrají důležitou roli v životě studia. Není náhodou, že takové domovy jsou si tak trochu podobné, alespoň co se barev, textur a materiálů týče.

This photograph showcases a beautiful stool with a tanned leather seat set in an extraordinary interior of the Mathsson's house. / Této fotografii dominuje krásná stolička s koženým sedátkém z tmavé kůže zasazená do výjimečného interiéru domu Bruna Mathssona. 


Keeping their products in the context of a real life, the brand presents two photoshoots in two stunning houses. First being an almost sixty-year-old house on the Swedish west coast that once belonged to a designer and an architect, Bruno Mathsson. This beautiful house was chosen due to its natural character. It is sometimes hard to say where the nature begins and where the house ends. SSM furniture looks as if it has been there from the beginning. It has organically become a part of the house.

An old stunning villa in the hills, Villa Strömsfors, became a scene for the second photoshoot, once again drawing the inspiration from the beauty of nature and history. The marks on the house age has left behind only make it more splendid providing a gorgeous context for minimalistic design SSM products supply. 

V duchu kontextu reálného života, studio SSM pro své produkty zvolilo dvě neobvyklá místa pro jejich nafocení. Prvním místem je téměř šedesát let starý dům stojící na západním pobřeží Švédska, který kdysi patřil designéru a architektu Brunovi Mathssonovi. Nádherná stavba vyniká svým spojením s přírodou, a to je nejspíše ten hlavní důvod, proč byla vybrána. V domě se totiž někdy stírají hranice mezi venkovní přírodou a jeho interiérem. Nábytek značky SSM tak vypadá, jako by v něm stál odjakživa. Stal se součástí domu.

Stará, neméně impresivní vila v kopcích, Villa Strömsfors, se stala dějištěm pro druhé fotografování a znovu jej inspirovala krásou okolní přírody a také svou historií. Známky stáří na domě celý dojem jen umocňují a slouží jako nádherný kontext pro minimalistické produkty značky SSM. 

A beautiful photo taken in an old house hiding in the hills shows a stunning daybed whose sleek and minimalistic design contrasts with the interior. / Středobodem krásné fotografie historického domu ukrývající se v kopcích je velkorysá denní postel, jejíž minimalistické tvary stojí v kontrastu se zbytkem interiéru.


A perfect couple / Dokonalý pár

Leather and wood are two materials that seem to have been created for each other. They complement each other so well that their combination always looks natural. Natural - both in therms of their source and their inherent ability to make up a couple. A perfect couple. SSM noticed the inexhaustible potential and created a timeless and sustainable collection. Sustainable because the materials used are durable. They age beautifully over time and the end user will want to keep the products for a long time. Moreover, such pieces are likely to become a part of a family heirloom. Getting rid of something is a big issue these days. In a consumer society it feels somewhat great to save up for something, buy it from a smaller production and then keep it for life, doesn't it?

Přírodní kůže a dřevo jsou dvojicí materiálů, které jakoby byly stvořeny jeden pro druhého. Navzájem se doplňují tak, že výsledná kombinace je vždy naprosto přirozená. Vezmeme-li v úvahu zdroj, ze kterého oba materiály pochází, jsou vlastně dokonalým párem. Studio SSM využívá jejich nevyčerpatelného potenciálu a vytváří nadčasovou a udržitelnou kolekci. Udržitelnost tkví v trvanlivosti materiálů, které v průběhu času zrajou. Hrdí majitelé těchto kousků se jich jen tak nebudou chtít zbavit - naopak, takové produkty se stanou součástí rodinného dědictví. Neustálé zbavování se a nakupování věcí je dnes vélké téma. V naší konzumní společnosti je tak velmi příjemné šetřit na něco, nakoupit u malé manufaktury a ponechat si to po celý život, že?

Avoiding the complicated / Vyhněte se komplikovanosti

All we need is to bring some simplicity into our lives. In this hectic time making things easier is more than welcome. And this principle easily applies to the visual aspect of the environment that surrounds us. Beauty has always lied in simple things, yet, we might have forgotten that. SSM seems to be bringing back that little something we could be missing from our lives. Making things aesthetically simple but all the more beautiful. 

As a humankind we are obsessed with inventing machines that facilitate our everyday tasks, such as cars, dishwashers, and many others. Somehow we keep forgetting that a life made simple is not just about eliminating manual labour. We should gradually get rid of all aspects that clutter our vision, our minds and our thoughts as well. No matter how trivial this might sound, it surely has something about it.

V dnešní době, která přináší komplikovanost snad ve všech aspektech života, je přinejmenším žádoucí vnést si do něj trochu jednoduchosti. Tento princip neplatí jen v pracovním prostředí, vztazích nebo rodině - vizuální jednoduchost prostředí, kterým se obklopujeme každý den je něco, na co bychom rozhodně neměli zapomínat. Krása spočívá v jednoduchosti. Studio SSM nám připomíná něco, co nám možná chybí, aniž bychom si to uvědomovali. Estetická jednoduchost je o to krásnější, protože nezahltí a nechá vyniknout. 

Jako lidstvo jsme doslova posedlí vynalézáním strojů, které nám usnadňují každodenní úkony. Přitom nějak zapomínáme, že zjednodušování života není jen o eliminaci fyzické práce. Postupně bychom se měli zbavovat všech věcí, které zahlcují náš pohled na svět, naši mysl a myšlenky v ní obsažené. Nezáleží na tom, jak triviálně to vše může znít, má to určitě něco do sebe.


Photoshoot in the home of @the.aesthetic.eye / Fotografie z domova @the.aesthetic.eye

Browse through my little gallery of the photos I took featuring the products designed by SSM.

Prohlédněte si mojí malou galerii fotografií s produkty značky SSM, které jsem nafotila u sebe doma.

Hanger 90 made out of Swedish vegetable tanned leather. / Hanger 90 (věšák) ze švédské kůže zpracované ekologickým způsobem.